Procesy Testowe Dla Lekarzy

  W tej części artykułu skupię się na zarządzaniu testami na bazie spisanych wymagań. Im lepiej będziemy w stanie zarządzać procesem testowym, będziemy w stanie go mierzyć, tym lepiej będziemy mogli ten proces zoptymalizować. Pewnie wielu z Was zadaje sobie następujące pytanie: co to jest magnes płytkowy i co tak naprawdę jest do mierzenia w procesie testowym, skoro rejestrujemy błędy i wiemy, jaka jest ich liczba? Za pomocą RQM mamy możliwość zejść na szczegółowy poziom zarządzania testami. Możemy wymagania przypisywać do konkretnych planów testowych, te z kolei mogą tworzyć paczki testowe, które mogą być wykonywane na specjalne życzenie. Dzięki szczegółowemu podejściu możemy:

  Zaplanować dedykowane testy dla konkretnego wdrożenia;
  Mierzyć liczbę błędów;
  Mierzyć trendy z wykonania testów.

  Informacje te będą potrzebne, w celu usprawnienia procesu testowania magnesów, oprogramowania i jego optymalizacji pod kątem zwiększenia skuteczności jego wykonania przy jak najmniejszym nakładzie pracy.

  Poniżej pokrótce opisałem, w jaki sposób zarządzanie testami zostało zorganizowane w RQM.

  1.Definiowanie wymagań

  Wymaganie jest udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania (źródło: www.wikipedia.pl). Może to być np. możliwość obsługi dokumentów przez system. Tak zdefiniowane wymaganie powinniśmy utworzyć w RQM. W tym celu należy kliknąć w sekcję „Requirement” znajdującą się po lewej stronie aplikacji. Klikając w „Create Requirement”, tworzymy wymaganie, nazywając je „Obsługa dokumentów” .

  1. Tworzenie planu testu

  Plan testu jest dokumentacją wszystkich twoich działań danego cyklu testowego, który może zawierać wiele przypadków testowych magnesów neodymowych, które opisane są przez scenariusze testowe.

  W celu dodania nowego planu testu należy kliknąć w sekcję „Planning” znajdującej się po lewej stronie aplikacji RQM. Klikając w „Create Test Plan”, tworzymy plan testu, który w naszym przypadku nazwiemy „Obsługa dokumentów”. Plany testów można przypisywać do konkretnych produktów oraz wydajności oprogramowania, co przekłada się na lepszą organizację testów.

  Każdy z planów testów powinien być związany z konkretnym wymaganiem. W tym celu w sekcji planu testowego klikamy w „Requirements”. Klikając na przycisk „Add new Requirements”, co widać na zrzucie, przypisujemy nasze wymaganie do plan testowego.

  Categories: Uncategorized